Rabu, 07 Agustus 2013

Lirik Lagu Bugis Balo Lipa

Lemmusa nyamu andi
musolangi atikku
engka mu tudang botting
riolo mattakku

(Ref) Mennengngi uwisseng memengngi
mappoji balo lipami

rimulanna mopa
nadetto sirampe
nadetto sirampe

kessipa ro adammu
riwettu silolota
makkuleno ro anri
musolangi atikku

kessipa ro adammu
riwettu silolota
makkuleno ro anri
musolangi atikku
monro ale ale madoko watakale